Osprzęt

Do pomp oferujemy:
  • przeciwkołnierze
  • zbiorniki membranowe
  • zestawy sprzęgające
  • prefiltry do obiegów filtracyjnych