Mieszadła

  • mieszanie
  • homogenizacja
  • usuwanie osadów dennych
  • dostępne różne wykonania materiałowe: żeliwo, stal kwasoodporna